WOJEWÓDZKI KLUB TECHNOLOGII I RACJONALIZACJI Lublin Szkolenia i Edukacja

WOJEWÓDZKI KLUB TECHNOLOGII I RACJONALIZACJI

ul. Szewska 4
www.wktir.pl

Opis:

Partner Programu BusBonus udziela na podstawie ważnego Biletu Okresowego
i/lub ważnej Lubelskiej Karcie Miejskiej (LKM)
, zakodowanych na Karcie Biletu Elektronicznego (KBE)
10% upustu od ceny standardowej  na szkolenia tj.: wózki jezdniowe, suwnice, żurawie oraz 10% upustu na szkolenia
w postaci uprawnień energetycznych oraz 10% rabatu na kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Upusty wynikające z obu uprawnień tj.: ważnego Biletu Okresowego (min. 30-dniowego) i LKM-u nie łączą się.

Patrnerzy Lublin Wszyscy partnerzy

Polecane : Lublin