Niepubliczna Medyczna Szkoła Policealna EDU w Lublinie Lublin Szkolenia i Edukacja

Niepubliczna Medyczna Szkoła Policealna EDU w Lublinie

ul. Bernardyńska 8/LU3
centrumksztalceniaedu.pl

 

Opis:

Partner Programu udziela zniżki na podstawie ważnego Biletu Okresowego lub ważnej Lubelskiej Karty Miejskiej (LKM),
zakodowanych na Karcie Biletu Elektronicznego (KBE) na kształcenie w szkole policealnej

z zastrzeżeniem, że zniżki nie łączą się z innymi rabatami

 
w postaci:

  • 5% upustu od ceny standardowej
    przy ul. Bernardyńskiej 8/LU3w Lublinie

Upusty wynikające z obu uprawnień tj.: ważnego Biletu Okresowego (min. 30-dniowego) i LKM-u nie łączą się.

Patrnerzy Lublin Wszyscy partnerzy

Polecane : Lublin