MIEJSKA KORPORACJA KOMUNIKACYJNA Lublin Szkolenia i Edukacja

MIEJSKA KORPORACJA KOMUNIKACYJNA

ul. A. Grygowej 56
www.mkklublin.pl

Opis:

Partner Programu BusBonus udziela osobom posiadającym ważny Bilet Okresowy zakodowany na Karcie biletu Elektronicznego  i/lub
osobom posiadającym ważną Lubelską Kartę Miejską (LKM) zakodowaną na Karcie Biletu Elektronicznego: 

  • 10% rabatu od ceny standardowej na usługi szkolenia;
  • 10% rabatu od ceny standardowej na usługi sprzątania;
  • 10% rabatu od ceny standardowej na usługi ochrony;

Zniżki nie łączą się jeśli osoba ubiegająca się o zniżkę posiada oba uprawnienia tj. ważny bilet okresowy i ważny LKM

Patrnerzy Lublin Wszyscy partnerzy

Polecane : Lublin