Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego UMCS Lublin Sport i rekreacja

Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego UMCS

ul. Langiewicza 22
www.azs.umcs.pl

Opis:

Partner Programu udziela na podstawie ważnego Biletu Okresowego lub ważnej Lubelskiej Karty Miejskiej (LKM),
zakodowanych na Karcie Bieltu Elektronicznego (KBE), upustu w postaci:

  • 50% znizni na karnet o wartości 100 zł, uprawniający do wejścia na wszystkie mecze
    drużyny Pszczółka Polski Cukier AZS UMCS Lublin;
  • 50% zniżki na bilet jednorazowy, uprawniający do wejścia na wszystkie mecze
    drużyny Pszczółka Polski Cukier AZS UMCS Lublin

Upusty wynikające z obu uprawnień tj.: ważnego Biletu Okresowego (min. 30-dniowego) i LKM-u nie łączą się.

Patrnerzy Lublin Wszyscy partnerzy