AKADEMOS Lublin Sport i rekreacja

AKADEMOS

ul. Symfoniczna 1A
www.akademos.pl

Opis:

Partner Programu BusBonus udziela na podstawie ważnego Biletu Okresowego i/lub ważnej Lubelskiej Karty Miejskiej (LKM),
zkodowanych na Karcie Biletu Elektronicznego (KBE) 10 % upustu od ceny standardowej na wynajem hali sportowej oraz na wszystkie
oferowane przez siebie karnety
w Centrum Sportu Akademos znajdującym się w Lublinie przy ul. Symofonicznej 1A.

Upusty wynikające z obu uprawnień tj.: ważnego Biletu Okresowego (min. 30-dniowego) i LKM-u nie łączą się.

Patrnerzy Lublin Wszyscy partnerzy